W przypadku szkody, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy z Państwa opiekunem. Jeśli nie macie Państwo bezpośredniego kontaktu do swojego opiekuna, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: szkody@canadabrokers.com.pl

Aby podjąć niezbędne działania prosimy o przesłanie następujących danych:

  • opis zdarzenia (przyczyna, miejsce i czas wystąpienia szkody)
  • numer polisy, z której zgłaszana szkoda ma zostać zgłoszona
  • dokumentacja fotograficzna
  • szacowana wielkość strat
  • osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

Po zarejestrowaniu szkody przez ubezpieczyciela, będziemy w Państwa imieniu uczestniczyć w jej likwidacji poprzez monitorowanie, czuwać nad sprawnym procesem likwidacji oraz będziemy na bieżąco Państwa informować o jej przebiegu.

Przygotowanie i nadzór techniczny: PRyC - strony internetowe | Polityka prywatności