Canada Brokers Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1993 roku.

Canada Brokers jako broker ubezpieczeniowy doradza klientowi oraz pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz klienta. Misją spółki jest określenie swoistej tożsamości przedsiębiorstwa tj. stworzenie unikalności firmy, pozwalającej zarówno pracownikom, jak i otoczeniu wyraźnie odróżnić firmę od konkurentów.

Nasza działalność obejmuje pełny zakres świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich dla sektora zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

Zasadą działania Canada Brokers jest zapewnienie naszym klientom pełnej i naprawdę skutecznej ochrony ich majątku poprzez wybór najkorzystniejszych dla nich ofert ubezpieczeniowych, kierując się przy tym zasadami prawa i etyki biznesu.

canadabrokers_logo_650x400_fff_o65

W trosce o Klienta

Canada Brokers Sp. z o.o. konstruując Program Ubezpieczeniowy dla podmiotu dokłada wszelkich starań, by podpisane polisy nie dawały żadnych podstaw do odmowy wypłaty należnych odszkodowań. Nasza firma posiada także polisę odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Polisa ta nie została jeszcze nigdy wykorzystana na zaspokojenie roszczeń naszych Klientów.

Głównym celem naszej firmy jest ochrona interesów naszych Klientów poprzez:

 • Poznanie specyfiki działalności Firmy ze szczególnym uwzględnieniem procesów mających znaczenie dla jej funkcjonowania
 • Sprawdzenie i ocenę już posiadanych przez Firmę polis ubezpieczeniowych pod względem ich prawidłowości
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w działalności Firmy – określenie potrzeb ubezpieczeniowych
 • Opracowanie programu ubezpieczeniowego zapewniającego dokładną ochronę interesu finansowego Firmy
  Określenie odpowiedniego poziomu samoubezpieczenia (udział własny)
 • Negocjowanie w imieniu firmy warunków ubezpieczeń celem dopasowania optymalnego zakresu ochrony jak również kosztu ubezpieczenia
 • Uplasowanie programu na rynku ubezpieczeniowym zgodnie z wymogami Klienta
 • Zarządzanie i kontrola programu ubezpieczeń (przygotowywanie raportów, wprowadzanie zmian związanych z ruchem przedsiębiorstwa w polisach, prowadzenie bieżącej obsługi w zakresie dokumentowania i informowania Ubezpieczycieli o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na wzrost czy ocenę ryzyka, pomoc w likwidacji szkód.)

 

Dzięki nawiązaniu współpracy z naszą firmą zyskujecie Państwo pewność że:

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie zawsze dostosowany indywidualnie do potrzeb Klienta, dzięki czemu ochrona zbudowana na podstawie wnikliwej analizy zagrożeń będzie stuprocentowo skuteczna i dostosowana do Państwa potrzeb
 • Środki przeznaczone na finansowanie programu ubezpieczeniowego będą w pełni pracowały na jego skuteczność
 • W przypadku zaistnienia szkody, uzyskają Państwo fachową pomoc w jej likwidacji.

 

Przygotowanie i nadzór techniczny: PRyC - strony internetowe | Polityka prywatności